Tłumaczenia przysięgłe mają na celu dokonanie przekładu nie budzącego najmniejszych wątpliwości co do zgodności oryginału i tłumaczenia. Dla przykładu tak samo jak rzeczoznawca budowlany podpisuje się pod wydaną przez siebie ekspertyzą techniczną lub notariusz pod sporządzonym aktem prawnym, tak samo tłumacz przysięgły podpisuje się i ręczy powagą swojego stanowiska, że obie wersje językowe tłumaczonego dokumentu są identyczne znaczeniowo.

1 strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków, jest to regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wszyscy tłumacze przysięgli posiadający polskie uprawnienia muszą się do niego stosować.

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych. Wykonujemy je od ponad 50 lat. Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera na każdej stronie pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego. Tłumacz zaświadcza, że tłumaczona treść jest identyczna z oryginałem dokumentu z którego dokonano przekładu. Oprócz pieczęci taki dokument zawiera też numer repertorium. Repertorium jest spisem wszystkich wykonanych przekładów jaki każdy tłumacz przysięgły jest zobowiązany prowadzić. Zawód tłumacza przysięgłego wymaga dużej odpowiedzialności zawodowej, szczególnie przy dokumentach prawnych jedno słowo może zmienić sens całego paragrafu. Także tłumaczenia techniczne lub medyczne wiążą się z dużym znaczeniem jakości przekładu.

Tłumaczenie przysięgłe można odebrać w jednym z naszych biur, możemy je przesłać Państwu pocztą lub kurierem. Przed wysyłką jest możliwość otrzymania e-mailem skanu tłumaczenia przysięgłego.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

  • Umowy między podmiotami międzynarodowymi,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • akty urodzenia,
  • dokumenty do urzędów,
  • akty notarialne,
  • dokumentacja sądowa,
  • dokumentacja finansowa (np. przy ubieganiu się o kredyt),
  • świadectwa ukończenia uczelni i szkół, itd.

Napisz do nas lub wyślij dokument do szybkiej wyceny tłumaczenia przysięgłego.


 

Nasza firma powstała w 1957 roku, ponad pół wieku temu.

Od początku istnienia obsługiwaliśmy tłumaczenia przysięgłe dla firm prywatnych i państwowych, jak i dla klientów indywidualnych. Dbając stale o rozwój i udoskonalanie jakości naszych usług, w ciągu lat nasze pierwotne specjalizacje – tłumaczenia przysięgłe i techniczne – poszerzyły się o nowe gałęzie tłumaczeń. Obecnie wykonujemy też inne tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, medyczne, IT, reklamowe,…), tłumaczenia ustne i lokalizację oprogramowania (gry, programy użytkowe).

Wychodzimy także naprzeciw zmianom technologicznym. Zaczynaliśmy pracę w czasach gdy szczytem możliwości technicznych była praca na maszynie do pisania. Przeszliśmy wszystkie dalsze etapy rozwoju technologicznego, czyli elektryczne maszyny do pisania, pierwsze komputery, Internet, oprogramowanie wspomagające tłumaczenia (CAT).

Dziś wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię w celu uzyskania maksymalnej jakości i szybkości naszych przekładów. Od wyceny przesłanych przez Państwa tekstów przez zarządzanie tłumaczeniem i jego jakością do oddania gotowego przekładu.

Także liczba obsługiwanych języków rosła imponująco. Zaczynaliśmy od tłumaczeń przysięgłych w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Stopniowo poszerzaliśmy naszą ofertę o inne języki europejskie. Dziś podejmujemy się tłumaczeń przysięgłych w każdym przesłanym do nas języku. Postępująca globalizacja jest faktem. Znacząco wzrasta liczba zleceń w językach azjatyckich takich jak koreański, chiński, japoński, hindi czy wietnamski.

Napisz do nas lub wyślij dokument do szybkiej wyceny.