Tłumaczenia przysięgłe mają na celu dokonanie przekładu nie budzącego najmniejszych wątpliwości co do zgodności oryginału i tłumaczenia. Dla przykładu tak samo jak rzeczoznawca budowlany podpisuje się pod wydaną przez siebie ekspertyzą techniczną lub notariusz pod sporządzonym aktem prawnym, tak samo tłumacz przysięgły podpisuje się i ręczy powagą swojego stanowiska, że obie wersje językowe tłumaczonego dokumentu są identyczne znaczeniowo.

1 strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków, jest to regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wszyscy tłumacze przysięgli posiadający polskie uprawnienia muszą się do niego stosować.

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych. Wykonujemy je od ponad 50 lat. Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera na każdej stronie pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego. Tłumacz zaświadcza, że tłumaczona treść jest identyczna z oryginałem dokumentu z którego dokonano przekładu. Oprócz pieczęci taki dokument zawiera też numer repertorium. Repertorium jest spisem wszystkich wykonanych przekładów jaki każdy tłumacz przysięgły jest zobowiązany prowadzić. Zawód tłumacza przysięgłego wymaga dużej odpowiedzialności zawodowej, szczególnie przy dokumentach prawnych jedno słowo może zmienić sens całego paragrafu. Także tłumaczenia techniczne lub medyczne wiążą się z dużym znaczeniem jakości przekładu.

Tłumaczenie przysięgłe można odebrać w jednym z naszych biur, możemy je przesłać Państwu pocztą lub kurierem. Przed wysyłką jest możliwość otrzymania e-mailem skanu tłumaczenia przysięgłego.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?
Umowy między podmiotami międzynarodowymi, zaświadczenia o niekaralności, akty urodzenia, dokumenty do urzędów, akty notarialne, dokumentacja sądowa, dokumentacja finansowa (np. przy ubieganiu się o kredyt), świadectwa ukończenia uczelni i szkół, itd.

Napisz do nas lub wyślij dokument do szybkiej wyceny.